CASIO FX-CG50 2021

CASIO FX-CG50 2021

Referència 1354575.09
UOM Each

Calculadora gràfica amb pantalla d'alta resolució ambmés de 65.000 colors amb gràfic 3D. E-CON4, registrede dades en experiments. Funció catàleg: l...


Preu 118,18€


Detalls

Marca: Casio

Calculadora gràfica amb pantalla d'alta resolució ambmés de 65.000 colors amb gràfic 3D. E-CON4, registrede dades en experiments. Funció catàleg: llista ambtots els comandos disponibles en la calculadora. . Manera Picture-Plot. 7 colors principals en les aplicacions. Gràfiques i funcions enllaçades pel mateix color per a facilitar la comprensió. Connexió senzilla aPC. Escriptura matemàtica natural. Càlcul vectorial.Funció ref, Rref, per a matrius. Manera Graph amb representació d'inequacions. Manera Run-Mat amb menú decàlculs de probabilitats i distribucions. Manera Graph amb representació de la integral de funcions. Conversió d'unitats. Càlcul d'MCD i MCM. En manera Stat iFull de càlcul, diagrama de sectors i histograma. Geometria (precargada). Alimentació piles.