Diversitat

Figures Amics del món Família europea Miniland

Referència: 118296.37

Col·lecció de figures que representen els diferents membres de qualsevolfamília quotidiana, realitzades en la mateixa escala que la utilitzadahabit...

Unitat de mesura: Each
Preu: 36,20€
Figures Amics del món Família africana Miniland

Referència: 118297.90

Col·lecció de figures que representen els diferents membres de qualsevol família quotidiana, realitzades en la mateixa escala que la utilitzada hab...

Unitat de mesura: Each
Preu: 36,20€
FIgures Amics del món Família asiàtica Miniland

Referència: 118298.43

Col·lecció de figures que representen els diferents membres dequalsevolfamília quotidiana, realitzades en la mateixa escala que la utilitzadahabitu...

Unitat de mesura: Each
Preu: 36,20€
Figures Personatges oficis 11U Miniland

Referència: 118300.49

Els oficis més representatius i habituals que permetran als nenscomprendre els rols de diferents tipus de treballs que resulten de granvisibilitat ...

Unitat de mesura: Each
Preu: 51,45€
Figures Diversitat funcional

Referència: 118301.03

El conjunt de figures de discapacitats està format per 6 figures que presenten disminucions diferents. És una manera excel·lent de que el nen es fa...

Unitat de mesura: Each
Preu: 35,70€
Joc d'associació Akros  Els oficis

Referència: 129788.29

Joc d'associacions que proposa associar 60 fotografies, 12 d'esports i 48 d'objectes o roba. Es pot jugar individualment o en grupsde fins a 12 inf...

Unitat de mesura: Each
Preu: 20,41€
Maxi-Memory Igualtat Akros

Referència: 1323565.11

Memory actual per treballar valors d'igualtat, associant parelles de professions que exerceixen dones i homes per igual. Una maneraivertida d'exerc...

Unitat de mesura: Each
Preu: 12,77€
EDUCARTES OFICIS

Referència: 1242590.68

EDUCARTES OFICIS

Unitat de mesura: Each
Preu: 10,17€
MAXI-MEMORY DIVERSITAT

Referència: 1398595.19

Descobreix diferents maneres de viure i realitzar activitats quotidianes en el món, com anar al col·le, obtenir aigua, jugar, viatjar i moltes més....

Unitat de mesura: Each
Preu: 15,83€