DÚO-A,B,C

DÚO-A,B,C

Referència 1398563.38
UOM Each

Les lletres mòbils s'encasten en el tauler i encaixen fàcilment entre elles amb l'angle dret. El tauler és el suport de múltiples jocs individuals ...


Preu 31,40€


Detalls

Marca: Nathan

Les lletres mòbils s'encasten en el tauler i encaixen fàcilment entre elles amb l'angle dret. El tauler és el suport de múltiples jocs individuals o en petits grups: classificar les lletres per grafia, ordenar-les per ordre alfabètic, associar les grafies entre elles, trobar la lletra que falta, classificar les vocals (en vermell) i les consonants (en blava), etc. El conjunt consta de:
• 1 tauler de fusta envernissada (llarg/ample/gruix del suport: 42 x 32 x 1,3 cm).
• Lletres mòbils: 26 majúscules i 26 lletres de doble cara d'impremta i cursives (l/a/gr lletra: 7,5 x 7,5 x 0,4 cm).