Pagament Segur

Enviament GRATUÏT per comandes superiors a 35€ (per a enviaments inferiors, cost 4,95€)
Illes Balears: enviament GRATUÏT per comandes superiors a 50€ (per a enviaments inferiors, cost 7€)

CONDICIONS DE COMPRA

Les presents Condicions Generals de Compra regulen l'ús del lloc web, www.abacus.coop, del qual Abacus SCCL és titular.

Els dominis www.abacus.cat, www.abacus.es i www.abacus.coop, amb tots els subdominis associats, pertanyen a Abacus SCCL, NIF: F08226714 amb domicili a Barcelona, carrer Perú 186 08020 Barcelona. Abacus SCCL és una cooperativa aprovada pel Ministeri de Treball el 25 de setembre de 1968 amb el núm. 16.080, i registrada per la Generalitat de Catalunya en el full BN-680.

Per qualsevol consulta, pot contactar amb nosaltres a través del telèfon 93 515 31 09, fax 93 237 72 16, o enviant un correu electrònic a materialescolar@abacus.coop.

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i altra normativa d'aplicació, Abacus SCCL informa:

OBJECTE

Les Condicions de compra estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris de la botiga online d'Abacus SCCL, en relació amb els productes i serveis que oferim a través del nostre lloc web www.abacus.coop.

En utilitzar el lloc web www.abacus.coop o fer una comanda a través del mateix, vostè és conscient de la vinculació amb aquestes Condicions i la nostra Política de Privacitat, pel que, si vostè no està d'acord amb totes les Condicions i amb la Política de Privacitat, no ha de fer cap comanda.

El lloc web www.abacus.coop té per objecte la venda de productes i serveis amb un clar caràcter educatiu, que incentivin i deixin espai a la creativitat, el coneixement i la capacitat de divertir a infants, joves i adults. Les característiques dels mateixos apareixen reflectides en les corresponents pàgines d'aquesta web, així com les particularitats de cada operació que pugui realitzar en aquest entorn, sempre en idioma català i castellà.

Aquestes condicions poden ser modificades, pel que ha de llegir-les abans d'efectuar cada comanda.

COMANDES

El realitzar una comanda a www.abacus.coop equival a l'acceptació plena i sencera dels preus, de la descripció dels productes a la venda i de les condicions generals de venda, que seran les úniques aplicables al contracte així conclòs.

El comprador es compromet a fer ús del lloc web www.abacus.coop només per fer consultes o comandes legalment vàlides. També s'obliga el comprador a facilitar de manera certa i correcta les seves dades de contacte, consentint així mateix el poder fer ús d'aquesta informació per posar-nos en contacte amb ell si fos necessari.

El fer una comanda a través de www.abacus.coop garanteix estar plenament autoritzat per utilitzar la targeta de pagament, en cas de triar aquesta modalitat de pagament. Només les persones amb la capacitat jurídica necessària per subscriure contractes relatius a la classe de béns i serveis proposats en aquesta pàgina web poden realitzar comandes a www.abacus.coop.

El lliurament de les comandes el farà Abacus SCCL pels seus propis mitjans o a través d'una agència de transport designada per la mateixa Abacus SCCL. Les comandes es lliuraran en el domicili designat pel client. El termini de lliurament dels productes es realitzarà en un màxim de 48 hores (dies feiners) en el cas de productes en estoc. En el cas de productes sense estoc, es farà una petició al proveïdor per tal que lliuri el producte a Abacus i des d'Abacus el poguem expedir al client. Els terminis de lliurament d'aquesta tipologia de productes estan especificats a la fitxa de cada producte en qüestió, en funció de les dates acordades entre Abacus i el citat proveïdor. S'entèn com a dies feiners els dies compresos de dilluns a divendres (ambdós inclosos), així com els festius de caràcter local o estatal.

Abacus SCCL no assumeix cap responsabilitat quan el lliurament no es pugui efectuar com a conseqüència que les dades facilitades siguin inexactes o incompletes, o quan el lliurament no es pugui efectuar per absència del destinatari. Sense perjudici de l'anterior, Abacus SCCL adoptarà les mesures exigides al comerciant perquè el lliurament pugui efectuar-se el més aviat possible, tant a satisfacció del remitent com a la del destinatari.

Abacus SCCL es compromet a lliurar els productes en perfecte estat a la direcció de lliurament que senyals en el formulari de comanda. Pots sol·licitar el lliurament dels articles, en un altre domicili i a una altra persona física diferent de la que subscriu la comanda.

No es lliuraran comandes en apartats postals.

Respecte als lliuraments en hospitals, organismes públics i altres immobles en els quals existeixin restriccions per a l'accés al públic en general, Abacus SCCL no garanteix que la mateixa s'efectuï directament al destinatari, quedant complert l'encàrrec i alliberat de responsabilitat, quan la comanda s'hagi posat a disposició del destinatari en la recepció o lloc que faci les vegades de control d'accés.

Impossibilitat de lliurament: ens reservem el dret de retirar qualsevol producte del nostre lloc web en qualsevol moment i/o treure o modificar qualsevol material o contingut. Tot i que farem el possible per tramitar sempre totes les comandes, poden existir circumstàncies excepcionals que ens obliguin a rebutjar la tramitació d'alguna comanda després d'haver enviat el Confirmació de comanda , i ens reservem el dret a fer-ho en qualsevol moment, de manera discrecional.

No serem responsables davant el comprador o davant de qualsevol tercer pel fet de retirar qualsevol producte del nostre lloc web www.abacus.coop, amb independència de si el producte ha estat venut o no, treure o modificar qualsevol material o contingut del lloc web, o per negar-nos a tramitar una comanda una vegada que li hàgim enviat la Confirmació de comanda.

PAGAMENT

Abacus SCCL ofereix la possibilitat d'efectuar el pagament amb targeta. El càrrec a la targeta de crèdit es realitza en el mateix moment de realitzar la comanda, a través de la passarel·la de pagament de l'entitat financera corresponent i un cop s'hagi comprovat que les dades comunicades són correctes.

En aquest sentit, les dades confidencials són transmeses de forma encriptada (SSL) a l'entitat financera corresponent. El sistema d'encriptació SSL que utilitzem confereix total seguretat a la transmissió de dades a través de la xarxa. Les seves dades gaudeixen de total confidencialitat i protecció.

La seguretat en la compra electrònica està garantida per l'entitat financera corresponent. Aquesta disposa dels mitjans de seguretat necessaris per identificar possibles errors en les dades facilitades al fer de pagament amb targeta.

Les dades sobre les targetes de crèdit no queden registrades en cap base de dades nostra. S’utilitzaran únicament en el TPV (Terminal Punt de Venda) virtual de l’entitat financera corresponent, a través de la seva Passarel·la de Pagament Segur.

Les targetes de crèdit estan subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat emissora de les mateixes, però si l'entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap contracte amb vostè.

Abacus SCCL ofereix la possibilitat d’efectuar el pagament d’una comanda amb transfèrencia bancaria o ingrés en el compte 2100 8635 7702 0002 1124. En el moment en que Abacus rebir la transferència o l’ingrés corresponent, es començarà a preparar la comanda. Si no es realitza la transferència o ingrés en 14 dies naturals després de la realització de la mateixa, Abacus es reserva el dret d’anu·lar la comanda en cas que ho cregués convenient.

En cas de ser un client d’Abacus amb condicions i formes de pagament especials acordades amb Abacus, automàticament s’aplicaran aquestes condicions en el moment d’efectuar el registre.

Abacus SCCL es reserva el dret a canviar les modalitats de pagament i pot crear-ne noves o eliminar alguna de les existents, sense que l'usuari/client de materialescolar.abacus.coop pugui fer reclamacions per aquest motiu. No obstant si el canvi en la modalitat de pagament afectés una comanda ja realitzada, des materialescolar.abacus.coop ens posaríem en contacte amb el client per informar d'aquest canvi, oferint l'opció de cancel·lar la comanda si ho considerés convenient.

PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L'OFERTA

Els preus indicats a sota de cada producte són totals (IVA inclòs) i únicament cal afegir-hi les despeses d'enviament que, per a cada destinació i opció de transport escollida, s'especifiquen. Els preus apareixen reflectits en euros. Els preus i condicions exposats són els vàlids en cada moment, i tenen vigència únicament en la sessió oberta. En la informació de confirmació de comanda, amb caràcter previ a que el comprador accepti l'operació, s'especifiquen clarament els preus de cadascun dels articles triats, la concreció de les despeses de lliurament que seran aplicables a l'operació i les promocions o descomptes que, si escau, siguin d'aplicació.

En fer la comanda a través del web, la factura corresponent serà enviada postalment. En cas tractar-se d’un client amb condicions de pagament diferides, el periode d’enviament de les factures serà l’acordat amb Abacus SCCL. Per a qualsevol informació sobre la comanda, pots sol·licitar-la a través de la pàgina de Contacte del portal o enviant un correu electrònic a materialescolar@abacus.coop.

Abacus SCCL es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els preus de venda que figuren en www.abacus.coop, però els articles es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment en què es registri la comanda sota reserva de disponibilitat en aquesta data.

INFORMACIÓ I CONSULTES

Per a qualsevol informació sobre comandes web o sobre les característiques dels productes i serveis que oferim, així com per comunicar-nos qualsevol tipus d'incidència o reclamació referent a la compra online, posem a la vostra disposició la pàgina de Contacte del portal. O podeu enviar un correu electrònic materialescolar@abacus.coop.

DEVOLUCIONS

Dret de revocació: l'Art 44 de la Llei 7/1996, del 15 de gener, d'Ordenación del Comercio Minorista, confereix al Client el dret a la revocació de la comanda sol·licitada en un termini de 14 dies naturals des de la recepció del mateix, prèvia comunicació amb Abacus SCCL (mitjançant fax al 93 237 72 16 o correu electrònic dirigit a materialescolar@abacus.coop), amb devolució del preu que hagués pagat pel producte. La devolució del producte s'exercirà sense penalitzacions de manera que Abacus SCCL procedirà al reintegrament de l'import total de la compra, incloent, si n'hi ha, les despeses d'enviament. Per poder efectuar la devolució, el producte ha d'estar complet i en perfecte estat. Pel que fa a l'embalatge del producte retornat, no és necessari que mantingui les condicions originals, però si aquest fos el cas, el producte podria patir una depreciació. Caldrà adjuntar amb el producte retornat la fotocòpia de l’albarà o la factura.

També posem a la vostra disposició el formulari oficial de sol·licitud de devolucions que inclou el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de novembre.

Devolució per defectes de producte, defectes produïts en el transport o error en l'enviament: si en el moment del lliurament s'aprecia de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d'enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys en el transport o s'aprecia, de la mateixa manera, també durant el període de garantia, un defecte en la mercaderia rebuda, el client ho podrà comunicar a Abacus SCCL (mitjançant fax al 93 237 72 16 o correu electrònic dirigits a materialescolar@abacus.coop) en un termini de 2 mesos. Abacus es responsabilitzarà de la substitució per un de nou o el reemborsament del preu pagat pel mateix. La reparació i/o la substitució del producte defectuós serà gratuïta per al consumidor i usuari. Aquesta gratuïtat comprendrà les despeses necessàries realitzades per a esmenar la falta de conformitat dels productes amb el contracte, especialment les despeses d'enviament, així com els costos relacionats amb la mà d'obra i els materials.

En cas de producte defectuós, el venedor haurà de procedir, segons correspongui, a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte, gestions que seran gratuïtes per al consumidor i usuari. El venedor respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. El consumidor i usuari ha d'informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d'ella.

Aquest dret de desistiment no s'aplicarà a aquells productes adquirits a través del portal www.abacus.coop que, de conformitat amb la normativa en la matèria, per tractar-se de descàrregues de contingut digital, enregistraments sonors, vídeos, discos i similars, productes personalitzats o que per raons d'higiene o altres excepcions legalment previstes no siguin susceptibles de desistiment.

RESPONSABILITAT

La responsabilitat d'Abacus SCCL en relació amb qualsevol producte adquirit a www.abacus.coop estarà limitada estrictament, en qualsevol cas, al preu de compra d'aquest producte i no es veurà compromesa per simples errors o omissions que hagin pogut tenir lloc, quan es s'hagin pres totes les precaucions necessàries en la presentació dels productes.

Abacus SCCL no podrà ser considerada responsable dels danys, sigui quina sigui la seva naturalesa, tant materials com no materials o corporals, que poguessin resultar d'un funcionament o un ús inadequat dels productes comercialitzats.

El mateix s'aplica a les possibles modificacions realitzades als productes pels proveïdors. Abacus SCCL no podrà ser considerada responsable per un client o un tercer de danys indirectes, pèrdues d'explotació o lucre cessant ocorreguts pel mitjà que fos, encara que el dany, pèrdua o perjudici haguessin estat previsiblea per Abacus SCCL o si la seva eventualitat hagués estat posada en seu coneixement.

A reserva del que disposen els paràgrafs precedents, la responsabilitat d'Abacus SCCL en virtut de les presents condicions generals no podrà excedir a un import igual a les sumes pagades després de la transacció que es trobi en l'origen d'aquesta responsabilitat, sigui quina sigui la causa o la forma de l'acció en qüestió.

Abacus SCCL no podrà ser considerada responsable de l'incompliment del contracte subscrit en cas d'esgotament de les existències o de no disponibilitat del producte, de causa de força major, d'interrupció de l'activitat o vaga total o parcial, especialment, dels serveis postals i mitjans de transport o comunicacions, inundacions o incendi.

El que disposa la present clàusula no afectarà els drets reconeguts per llei en qualitat de consumidor, ni al dret de desistir el contracte.

En cas de litigi, el client podrà dirigir-se, en primer lloc, a Abacus SCCL per arribar a una resolució amistosa.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I ALTRES DRETS

El comprador reconeix i accepta que els elements i drets de propietat intel·lectual, industrial o altres (incloent sense limitació qualsevol copyright, patents, marques, dissenys, fotografies, imatges i codis font) relatius a les plataformes web d'Abacus SCCL als quals pugui accedir són propietat exclusiva d'Abacus SCCL. L’usuari no podrà, directament o indirectament, copiar, modificar, alterar, publicar, comunicar, distribuir, vendre o transmetre els materials d'aquesta plataforma o el seu codi font, o de les descàrregues efectuades, en tot o en part, sense l'autorització escrita d'Abacus SCCL.

LLEI APLICABLE

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d'acord amb la legislació vigent. Per a qualsevol litigi derivat de les relacions comercials entre l'usuari i Abacus SCCL les parts acorden sotmetre al que disposa la legislació vigent en la matèria.

SISTEMA DE RESOLUCIÓ DE RECLAMACIONS

Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari. Així mateix, com a entitat adherida a CONFIANZA ONLINE i en els termes del seu Codi Ètic, en cas de controvèrsies relatives a la contractació i publicitat online, protecció de dades i protecció de menors, l'usuari podrà acudir al sistema de resolució extrajudicial de controvèrsies de CONFIANZA ONLINE (www.confianzaonline.es).

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per realitzar anàlisis d'ús i medició del nostre web. Si continua navegant, accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o més informació aquí.